Termeni si conditii

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

1. Introducere

Pentru a beneficia din plin de avantajele shop.mcs.md, este necesar să te conformezi condiţiilor generale de utilizare detaliate mai jos precum şi ansamblului de legi aplicabile. Atunci când parcurgi şi utilizezi acest site, accepţi implicit şi necondiţionat termenii respectivi. Noi ne rezervăm dreptul de a actualiza prezentul set de reguli în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările operate îţi sunt opozabile din momentul publicării acestora pe site.

shop.mcs.md este o producţie şi proprietate Maxlinie Comp SRL.  înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la 20 iunie 2000, număr de identificare de stat 1003600031590, cu sediul în mun. Chişinău, str. Kiev 6/1, cod poştal MD 2068.

2. Drepturi de autor şi conexe

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea nr. 139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este Maxlinie Comp SRL, cu excepţia cazurilor când materialele respective aparţin unor persoane terţe.

3. Accesul la site

Noi îţi garantăm acces limitat, în interes personal, pe site-ul shop.mcs.md. Nu ai dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Maxlinie Comp SRL fără acordul nostru prealabil.

CALL ME
+
Call me!